Previous
Next

คณะครุศาสตร์ขอแสดงความยินดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ
ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์
ตั้งแต่  9 มีนาคม 2564

สารประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์

ประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ประจำปี 2564 ภายใต้ชื่อโครงการใหม่ “โครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy)”

ธนาคารออมสิน ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ เข้าร่วมประกวดโครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy) เป็นกิจกรรมที่กำหนดให้ นิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ ร่วมคิดไอเดียสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าหรือบริการภายใต้หัวข้อที่ธนาคารกำหนด ร่วมส่งเข้าประกวด เพื่อรับทุนการศึกษาและต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นสินค้าหรือบริการได้จริง

อ่านต่อ »

โครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพ(ขยายเวลา)

ปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่กำลังศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือคณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ และการประหยัดพลังงาน เช่น มัณฑนศิลป์ ออกแบบตกแต่งภายใน วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด เพื่อให้ได้ผลงาน บ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ ที่สามารถนำไปพัฒนาเป็นแบบก่อสร้างมาตรฐาน

อ่านต่อ »

เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาภาษาอังกฤษ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาภาษาอังกฤษ โดยจัดการเรียนการสอนทั้งภาคปกติ (วันจันทร์ถึงศุกร์) และภาคพิเศษ (วันเสาร์และอาทิตย์) รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา และมีการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทต่าง ๆ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

อ่านต่อ »

ประกวดออกแบบตกแต่งรถเก็บขยะ กรุงเทพมหานครฯ

กรุงเทพมหานคร ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตกแต่งรถเก็บขยะ กทม. ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 210,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

อ่านต่อ »
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on email
Email
Share on twitter
Twitter

ลิงค์ระบบ งาน อื่นที่เกี่ยวข้อง