Previous
Next

คณะครุศาสตร์ขอแสดงความยินดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ
ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์
ตั้งแต่  9 มีนาคม 2564

สารประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ “Gender Equality”

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ “Gender Equality” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท บาท พร้อมเกียรติบัตร

อ่านต่อ »

บริษัทยูแทกซ์ เอฟ เอ็ม จำกัด (ลำพูน) เปิดรับสมัครพนักงาน

บริษัท ยูแทกซ์ เอฟ.เอ็ม จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมลำพูน ประเภทอุตสาหกรรมสิ่งทอ ผลิตชุดชั้นในสตรี เพื่อการส่งออกมีความประสงค์รับสมัครพนักงาน ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้าย ผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดการรับสมัครได้

อ่านต่อ »

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขัน “Shopee Code League 2021”

hopee จัดแข่งขัน “Shopee Code League” โดยเปิดรับนิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่มีทักษะวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ coding ชิงเงินรางวัลและโอกาสเข้าร่วมฝึกงานและร่วมงานกับ Shopee ต่อไป. ในการลงทะเบียนแข่งขัน “Shopee Code League 2021” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-20 มีนาคม 2564

อ่านต่อ »

ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใคร่ขอเชิญนักวิจัย คณาจารย์ หรือบุคลากรในหน่อยงาน ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อรับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารดังกล่าว ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและข้อเสนอแนะของการเขียนบทความได้ที่ http://journal.msu.ac.th/

อ่านต่อ »
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on email
Email
Share on twitter
Twitter

ลิงค์ระบบ งาน อื่นที่เกี่ยวข้อง