ข่าวการประชุม

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13

โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564:
“Humanities and Social Sciences in Face of Concurrent Disruptions”The 13th International Conference on Humanities and Social Sciences (13th# ICHISS): “Humanities and Social Sciences in Face of Concurrent Disruptions”
——————————————

Humanities and Social Sciences in Face of Concurrent Disruptions by Assoc. Prof. Wan Norhasniah Wan Husin Ph.D. National Defence University of Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia
——————————————

หัวข้อ “Humanities and Social Sciences in Face of Concurrent Disruptions”วันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2564ณ การประชุมวิชาการผ่านระบบออนไลน์ Zoom MeetingDeadline submission: 17 มีนาคม 2564Website: http://www.iw2.libarts.psu.ac.th/registration/index.php
=========================

กลุ่มสาขาที่เปิดรับ (Subthemes):
1. Language and language education
1.1 First and second language acquisition
1.2 Language professional development
1.3 Language teaching and learning
1.4 Language education
1.5 Literature, linguistics, and discourse analysis
———
2. Cultural studies
2.1 Cultural wisdom
2.2 Cultural identity
2.3 Creative culture
2.4 Cultural tourism
———
3. Social sciences
3.1 Business Management, Economy and Entrepreneurship
3.2 Community studies
3.3 Defence and Security
3.4 Gender studies
3.5 Human and social development
3.6 Media and Communications
3.7 Psychology
3.8 Religion, Law and Human Rights
3.9 Sociology
3.10 Supply Chain Logistics and Transport
3.11 Tourism management
=========================

ติดต่อสอบถาม:งานวิจัยและวารสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Ms. Suchada Kongsawat [นางสาวสุชาดา กองสวัสดิ์]
หมายเลขโทรศัพท์: 074-286675
E-mail: libarts.conference@gmail.com

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [82.00 KB]

การประชุมกับคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาตรีทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการเพื่อการรับรองปริญญาตรีทางการศึกษา(หลักสูตร 5 ปี) คุรุสภาทางระบบออนไลน์ เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงจำนวนนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่คุรุสภารับรอง โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารราชภัฏเแลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว


ภาพ / ข่าว : สมเด็จ ภิมายกุล
รายงาน : ปรัชญารัก เวียงสงค์

Website URL : www.edu.cmru.ac.th
Facebook : @Edu.cmru

การประชุมเรื่อง “แนวทางการแก้ไขหมวดวิชาครูของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)”

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดประชุมเรื่อง “แนวทางการแก้ไขหมวดวิชาครูของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธาน ซึ่งมีคณาจารย์ ฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชั้น 1 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว

การประชุมประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) จำนวน 19 หลักสูตร

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) จำนวน 19 หลักสูตร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานและได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดีฯเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย


ภาพ / ข่าว : สมเด็จ ภิมายกุล
รายงาน : ปรัชญารัก เวียงสงค์

Website URL : www.edu.cmru.ac.th
Facebook : @Edu.cmru