ข่าวกิจกรรม

ประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ประจำปี 2564 ภายใต้ชื่อโครงการใหม่ “โครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy)”

 ธนาคารออมสิน ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ เข้าร่วมประกวดโครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy) เป็นกิจกรรมที่กำหนดให้ นิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ ร่วมคิดไอเดียสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าหรือบริการภายใต้หัวข้อที่ธนาคารกำหนด ร่วมส่งเข้าประกวด เพื่อรับทุนการศึกษาและต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นสินค้าหรือบริการได้จริง

📣📣ประกาศ📣📣มาแล้วจ้า!! โฉมใหม่ของกิจกรรมประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ประจำปี 2564 ภายใต้ชื่อโครงการใหม่ “โครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy)”
ธนาคารออมสิน ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ เข้าร่วมประกวดโครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy) เป็นกิจกรรมที่กำหนดให้ นิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ ร่วมคิดไอเดียสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าหรือบริการภายใต้หัวข้อที่ธนาคารกำหนด ร่วมส่งเข้าประกวด เพื่อรับทุนการศึกษาและต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นสินค้าหรือบริการได้จริง 🚀🚀
💰💰ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 4.5 ล้านบาท!! 💰💰🎯🎯สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมประกวดที่มี Idea ธุรกิจพร้อมเป็น Prototype ภายใต้โจทย์หัวข้อธุรกิจ ดังนี้
1. ธุรกิจนวัตกรรมทางการเงิน (Fin Tech)
2. ธุรกิจนวัตกรรมด้านสุขภาพ (Health Tech)
3. ธุรกิจนวัตกรรมด้านความเป็นอยู่ (Living Tech)
4. ธุรกิจขายสินค้า / บริการแบบออนไลน์ (Online E-Commerce)
5. ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (Agriculture Tech)
6. ธุรกิจนวัตกรรมด้านอาหาร (Food Tech)
7. ธุรกิจนวัตกรรมด้านการศึกษา (Education Tech)
8. ธุรกิจสืบทอดต่อยอดด้วยนวัตกรรม (Inherit Tech)

📍โดยสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 📍
🎯🎯กำหนดปิดรับสมัครในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564📝🎞ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ พร้อม Download เอกสารใบสมัครฯ และรายละเอียดเงื่อนไขกิจกรรมฯ ได้ทาง QR Code หรือตามลิงค์ด้านล่าง ⬇️⬇️แผ่นประชาสัมพันธ์https://drive.google.com/…/1tnMEA_5Q4aFHV3…/view…ใบสมัคร
https://forms.gle/J7H9hDMcfBDrGtE79Project Proposal
https://drive.google.com/…/1E45pxj6nKLhnhu6Pzdl…/view…upload file
https://forms.gle/YVAdm8VJLsSMMcCT6
———————————————
**หมายเหตุ : โครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy) เป็นเวทีการประกวดสำหรับสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ที่มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับทางธนาคารออมสินเท่านั้น

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [323.70 KB]

การสัมมนานักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมาคณะครุศาสตร์จัดการสัมมนานักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จัดขึ้น ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

โดยการจัดสัมมนานี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวเปิดพิธีพร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ยังมีวิทยากรผู้มีประสบการณ์บรรยายให้ความรู้และเล่าถึงประสบการณ์แนวทางการดำเนินชีวิตภายหลังจากการจบการศึกษาซึ่งคาดว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีหัวข้อดังนี้

“เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพครูยุคปัจจุบัน”. โดย นายกิตติ์ธเนศ ศรีสวัสดิ์. (อดีตศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่)

“การศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

“การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา” โดย นายยงยุทธ  แสนใจพรม  (หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล  สำนักทะเบียนและประมวลผล)

“ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” โดย นายสมเด็จ  ภิมายกุล. (นักวิชาการศึกษา คณะครุศาสตร์)

ภายหลังการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ให้โอวาทและกล่าวอวยพรให้กับนักศึกษาทุกท่านที่กำลังจะจบการศึกษา พร้อมทั้งกล่าวปิดการสัมมนา

 กดติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่นี่ <-- คลิ๊ก

ข้อมูลอื่นๆและคลิปวิดีโอ (เพิ่มเติม) 

ขั้้นตอนการขอสำเร็จการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล คลิ๊ก

การดำเนินการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู คลิ๊ก

ภาพ / รายงาน ปรัชญารัก เวียงสงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย-คลิปวีดีโอ ชิงเงิน 50,000 บาท

ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย-คลิปวีดีโอ “พลังผู้สูงวัย รวมใจลูกหลาน นำไทยพ้นโควิด โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ ในหัวข้อ  “พลังผู้สูงวัย  รวมใจลูกหลาน  นำไทยพ้นโควิด”  เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ  ประจำปี 2564  เพื่อรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุและครอบครัว  แม้จะอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [9.68 MB]

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ “Gender Equality”

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ “Gender Equality” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท บาท พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจําปี 2564 โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เรื่องความเท่าเทียม ระหว่างเพศอย่างมีคุณภาพ สร้างสรรค์ หลากหลาย และสอดคล้องกับบริบทของสังคมปัจจุบัน

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

 • นักเรียน นิสิต/นักศึกษา
 • ประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บุคลากรในกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเข้าร่วมประกวด

ประเภทสื่อที่จัดประกวด แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

 • สปอตโฆษณา
 • สารคดีสั้น
 • โปสเตอร์ออนไลน์

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564
 • ประกาศผลการตัดสินภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2564

รางวัลการประกวด

 • ประเภทนักเรียน นิสิต/นักศึกษา
  • สปอตโฆษณา
   • รางวัลชนะเลิศ 25,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
   • รองชนะเลิศอันดับ 1 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
   • รองชนะเลิศอันดับ 2 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • สารคดีสั้น
   • รางวัลชนะเลิศ 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
   • รองชนะเลิศอันดับ 1 12,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
   • รองชนะเลิศอันดับ 2 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • โปสเตอร์ออนไลน์
   • รางวัลชนะเลิศ 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
   • รองชนะเลิศอันดับ 1 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
   • รองชนะเลิศอันดับ 2 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • ประเภทประชาชนทั่วไป
  • สปอตโฆษณา
   • รางวัลชนะเลิศ 25,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
   • รองชนะเลิศอันดับ 1 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
   • รองชนะเลิศอันดับ 2 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • สารคดีสั้น
   • รางวัลชนะเลิศ 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
   • รองชนะเลิศอันดับ 1 12,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
   • รองชนะเลิศอันดับ 2 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • โปสเตอร์ออนไลน์
   • รางวัลชนะเลิศ 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
   • รองชนะเลิศอันดับ 1 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
   • รองชนะเลิศอันดับ 2 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • กลุ่มบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 • โทรศัพท์/โทรสาร. 0 2642 7742
 • E-mail : th.genderequality@gmail.com
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [7.75 MB]

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขัน “Shopee Code League 2021”

Shopee จัดแข่งขัน “Shopee Code League 2021” โดยเปิดรับนิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่มีทักษะวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ coding ชิงเงินรางวัลและโอกาสเข้าร่วมฝึกงานและร่วมงานกับ Shopee . ในการลงทะเบียนแข่งขัน “Shopee Code League 2021” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-20 มีนาคม 2564 เพียงแค่คุณรวบรวมสมาชิก 2-4 คน ฟอร์มทีมเพื่อแข่งขันการวิเคราะห์ข้อมูล (data analytics) วิทยาศาสตร์ข้อมูล (data science) และความท้าทายด้านอัลกอริทึม (algorithmic challenges) เพื่อลุ้นรางวัลชนะเลิศเงินสดมูลค่ารวมกว่า 25,000 SGD ก่อนเริ่มการแข่งขัน คุณสามารถสมัครเพื่อร่วมอบรมกว่า 70 เวิร์คช็อปที่จัดขึ้นโดย ช้อปปี้ และพันธมิตรด้านการอบรมของเรา สมัครตอนนี้ได้ที่ : https://careers.shopee.sg/codeleague/ ปิดรับสมัครวันที่ 5 มีนาคม เวลา 11.00 น.

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [46.92 KB]

ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

        กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำวารสารสาระคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ การศึกษาค้นคว้าที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ และเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ และการวิจัยแก่ผู้สนใจทั่วไป โดยครอบคลุมด้านการวิจัยสถาบัน การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร การพัฒนาระบบการปฏิบัติราชการของบุคลากร และกำหนดเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ราย 2 เดือน)

                               ดังนั้น กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใคร่ขอเชิญนักวิจัย คณาจารย์ หรือบุคลากรในหน่อยงาน ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อรับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารดังกล่าว เพื่อให้การเผยแพร่บทความเป็นที่ยอมรับ และวารสารสาระคามได้จัดให้เป็นกลุ่มวารสารกลุ่ม 2 ในฐานข้อมูล TCI ทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและข้อเสนอแนะของการเขียนบทความได้ที่ http://journal.msu.ac.th/  และท่านสามารถส่งบทความมาได้ที่ E-mail : sarakhamjournal@hotmail.com หรือติดต่องานวารสาร

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

งานวารสาร กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โทรศัพท์/โทรสาร   :  043 754416

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [357.52 KB]

โครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2564

     ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการจัดประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย 2564 ได้จัดการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดีค้นประชาธิปไตยแก่เยาวชน บุคลากรในสถานศึกษา และประชาชน พร้อมทั้งส่งเสริมกิจกรรม แนวทาง กระบวนการเสริมสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ทั้งในมิติเชิงโครงสร้าง มิติเชิงกระบวนการ มิติเชิงวิถีชีวิตที่นำสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในทุกระดับเพื่อให้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่อ มั่นคง ยั่งยืน อันจะนำสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดสังคมประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ ทั้งในระดับโรงเรียน สถานศึกษา และชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม

           ทั้งนี้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2564 สามารถตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียดการประกวดได้ทางช่องทาง https://www.parliament.go.th/innovation โดยจะเปิดรับผลงานนวัตกรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [14.87 MB]

ขอเชิญลงคะแนนเสียงการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขอเชิญลงคะแนนเสียงการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น

คลิ๊กที่นี่เพื่อ เข้าสู่ระบบเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา
หรือ http://www.sdd.cmru.ac.th/election

วิสัยทัศน์


รายละเอียดการเข้าสู่ระบบและวิธีใช้งาน

พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติครูอาจารย์ที่ได้รับรางวัลครูผู้ทรงคุณค่า

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติครูอาจารย์ผู้ได้รับมอบ “รางวัลครูผู้ทรงคุณค่า” ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับครูอาจารย์ที่ทำงาน ทุ่มเทเสียสละ อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ในงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๔ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติงานวันครู ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในปี ๒๕๖๔ นี้มีจำนวนทั้งสิ้น ๗ คน ได้แก่
๑. ผศ.ดร.ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ภาควิชาเทคนิคการศึกษา คณะครุศาสตร์
๒. ผศ.ดร.กิตติพงษ์ วงศ์ทิพย์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๓. ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์พรรณรัตน์ บุญกว้าง อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ
๕. อาจารย์ ดร.คมศิลป์ ประสงค์สุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประถมศึกษา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
๖. นางธนิดา ปิ่นแก้ว ครูปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
๗. อาจารย์ ดร.ปภากร สุทธิภาศิลป์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ครูผู้ทรงคุณค่า

” เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการสอน มีความพร้อมทั้งด้านคุณวุฒิวัยวุฒิเป็นต้นแบบทั้งในด้านการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน
ตลอดจนมีผลการสอนที่ทำให้ลูกศิษย์ประสบความสำเร็จ ความก้าวหน้าทางการศึกษา หน้าที่การงาน การดำเนินชีวิตและเป็นแบบอย่างที่ดี
เป็นที่ยกย่องของลูกศิษย์ เพื่อนครูอาจารย์ สถานศึกษาและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา “

VDO : เนื่องในงานวันครูประจำปี ๒๕๖๔ ( ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ )ประมวลภาพงานพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติครูอาจารย์ที่ได้รับรางวัลครูผู้ทรงคุณค่า

ภาพ / ข่าว / รายงาน : ปรัชญารัก เวียงสงค์

Website URL : www.edu.cmru.ac.th
Facebook : @Edu.cmru

การประชุมกับคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาตรีทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการเพื่อการรับรองปริญญาตรีทางการศึกษา(หลักสูตร 5 ปี) คุรุสภาทางระบบออนไลน์ เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงจำนวนนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่คุรุสภารับรอง โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารราชภัฏเแลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว


ภาพ / ข่าว : สมเด็จ ภิมายกุล
รายงาน : ปรัชญารัก เวียงสงค์

Website URL : www.edu.cmru.ac.th
Facebook : @Edu.cmru