Latest News

ข่าวและกิจกรรม

ขอเชิญนักเรียน คุณครู ผู้บริหารของทุกสถานศึกษาและ ผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงาน CMRU EDUCATION EXPO 2024 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญนักเรียน คุณครู ผู้บริหารของทุกสถานศึกษาและ ผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงาน CMRU EDUCATION EXPO 2024 รับชมการถ่ายทอดสดโดยผ่านระบบ ZOOM MEETING : 351 835 8195 ในวันที่ 8 ตุลาคม 2566 เวลา 9.30 – 12.30 น.

ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังเสวนาวิชาการ “การสอนเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในชั้นเรียนรวม”

คณะครุศาสตร์ขอเชิญนักการศึกษา ศิษย์เก่า นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่านเข้าฟังเสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครบรอบ 100 ปี พลิกโฉมการศึกษาไทย ราชภัฏเชียงใหม่ครบ 100 ปี EP 123 กันยายน 2566 เวลา 9.00-12.00 นผ่านทางระบบออนไลน์ zoom meeting Teaching children with Special Needs in inclusive classroomการสอนเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในชั้นเรียนรวมผู้ร่วมเสวนา :-ศ.ดร.สมเกตุ อุทธโยธา-Assoc. Prof.Dr. …

เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบวัดสมรรถนะด้านดิจิทัล ประจำปี 2566

📌📌📌 งานนี้ 3 เด้ง มีแต่ได้กับได้ 3 หน่วยมากสุด ถึง 5 หน่วยกิตและ 2 ใบประกาศ 📌📌📌📌 📢 ขอเชิญชวนนักศึกษาครุศาสตร์ ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เท่านั้น ชั้นปี 4 รหัส 63 (เท่านั้น) เข้าร่วมอบรม “เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบวัดสมรรถนะด้านดิจิทัล ประจำปี 2566” ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting📅 วัน-เวลา ที่จัดกิจกรรม …

นายวัชรินทร์ เทืองน้อย ได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น “ค่ายเรียนรู้สู่ครูพัฒนา”

ขอแสดงความยินดีกับนายวัชรินทร์ เทืองน้อย นักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่นรุ่น 3 สาขาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ได้รับคัดเลือกจากตัวแทนนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่นของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศจำนวน 12 แห่ง ให้เป็นประธานโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น “ค่ายเรียนรู้สู่ครูพัฒนา”ในระหว่างวันที่ 14-16 กรกฏาคม 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง จ.ตราด โดยมี อาจารย์ ดร.ธนัช  มหาสินทรัพย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการประถมศึกษาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับกิจกรรมในโครงการคือ การมอบสื่อการสอนและการปรับปรุงภูมิทัศน์ (Learning Space) ได้แก่ ฐานการเล่น (BBL …

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ ชนะเลิศ  ตำแหน่ง Mister Deaf Thailand 2023

  โดยกองประกวด Miss & Mister , Miss Queen & Mrs. Deaf Thailand “MMDT Deaf Thailand” เป็นองค์กรคนพิการที่จัดกิจกรรมการประกวด Miss & Mister , Miss Queen & Mrs. Deaf Thailand มาเป็นระยะเวลาต่อเนื่องถึง 12 ปี นำทีมโดยคุณนับดาว …