รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ จำนวนทั้งสิ้น ๑๗ อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ จนถึง วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ผ่านทางระบบออนไลน์ โดยสามารถติดตามรายละเอียดการประกาศและรับสมัคร ได้ที่

======================> ประกาศการรับสมัคร คลิ๊กที่นี่ <==============================