ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้มีรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือกให้เข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษาตามขั้นตอนและชำระเงินค่าลงทะเบียนตามรายละเอียดปฏิทินการรายงานตัวและชำระเงินค่าลงทะเบียนท้ายประกาศ ในระหว่างวันที่ 23 – 31 พฤษภาคม 2565 หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัวและไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์และมหาวิทยาลัยจะดำเนินการเรียกผู้สอบผ่านในลำดับสำรองถัดไป

ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก คลิ๊กที่นี่
เว็บไซต์รายงานตัว https://reg.cmru.ac.th/

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร 053-885973, 053-885979 หรือ เฟสบุ๊คแฟนเพจ “รับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่”

1648606716573