กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยของคณะครุศาสตร์

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยของคณะครุศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ กล่าวเปิดงาน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้คณะครุศาสตร์ได้ร่วมกับคณะร่วมผลิต อาจารย์ประจำภาควิชา อาจารย์ประจำหลักสูตร ในคณะ ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการในการจัดการเรียนการสอนตลอดจนการแลกเปลี่ยนแนวทางการผลิตนักศึกษาเพื่อให้จบออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมพวงคราม 1 สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม และผ่านโปรแกรมออนไลน์

ภาพ /เรียบเรียง /ประชาสัมพันธ์ : นายปรัชญารัก เวียงสงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์
ติดตามข้อมูล ข่าวสารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ที่

Facebook Fanpage : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Facebook Fanpage URL : https://www.facebook.com/educmru
Website : https://edu.cmru.ac.th/