กิจกรรมวันแม่ ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นำโดย อ.ปภัส ฉัตรยาลักษณ์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ตัวแทนบุคลากร นักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งจัดขึ้นที่อ่างเก็บน้ำเกษตรอินทรีย์ (ตรงข้ามสวนเกษตรครูน้อย) โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ชาตรี มณีโกศล รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดพิธีและนำอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ทำกิจกรรรม ภายหลังจากปล่อยปลาได้ปลูกข้าว ในแปลงเกษตร สวนครูน้อย ซึ่งถือเป็นกิจกรรมปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ ที่ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งได้นำนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มาร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริม ปลูกฝังและให้เรียนรู้การดำเนินชีวิตของเกษตรกรอย่างแท้จริง สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างยิ่ง

ระชาสัมพันธ์ : นายปรัชญารัก เวียงสงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

ติดตามข้อมูล ข่าวสารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ที่

Facebook Fanpage : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Facebook Fanpage URL : https://www.facebook.com/educmru

Website : https://edu.cmru.ac.th/web/