ขอเชิญร่วมประชุมทางวิชาการออนไลน์ของครุสภา

สำนักงานเลขาธิการครุสภา กำหนดจัดประชุมทางวิชาการออนไลน์ของครุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) เรื่อง “Education Transformation In the Post COVID Era : การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด” ตั้งแต่วัที่ 15 กรกฏาคม 2564 – 31 ตุลาคม 2564 ติดตามรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบ

info2564082401