ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นายวัชรพล เดชะปราปต์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ลำดับที่ 33) ได้รับรางวัล เยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564 ซึ่งควรแก่การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ โดย สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่