ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานเชิดชูเกียรติ “เส้นทางแห่งความสำเร็จ ศาสตราจารย์”

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงานเพื่อเชิดชูเกียรติแห่งความภูมิใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผ่าน Webinar “เส้นทางแห่งความสำเร็จ ศาสตราจารย์ ดร. สมเกตุ อุทธโยธา และขอเชิญร่วมแสดงมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2564 ในวันที่ 29 กันยายน 2564 ตามรายละเอียดด้านล่าง

เวลา 9.00 – 11.00 น. เส้นทางแห่งความสำเร็จ ศาสตราจารย์ ดร.สมเกตุ อุทธโยธา ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม และออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting ID : 3387113503

เวลา 13.30 – 15.00 น. งานมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2564

ศาสตราจารย์ ดร.สมเกตุ อุทธโยธา, อาจารย์อิทธิศักดิ์ อินทรประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงพยอม ชิดทอง
ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม และออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting ID : 3387113503