ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้รับการรับรองการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ประจำปีการศึกษา 2565 จากครุสภา โดยให้เปิดรับสมัครนักศึกษา จำนวน 180 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและหลักเกณฑ์วิธีสอบคัดเลือกตามรายละเอียด ด้านล่าง

ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร คลิ๊กที่นี่

ระบบรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565 ให้สมัครผ่านออนไลน์เท่านั้น https://grad.cmru.ac.th/tp/


ติดตามข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ คณะครุศาสตร์ : https://edu.cmru.ac.th/ และ Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/educmru

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่
ผศ.ดร.สิรินทร์นิชา ปัญจอริยะกุล 097-9256351
คุณสมเด็จ ภิมายกุล 084-0469024