ประกาศสมัครสอบชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program

ผู้สนใจสมัครชิงทุน ประกาศสมัครสอบชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program สามารถทำสำเนาาระเบียบการจากเอกสารดังแนบหรือดาวน์โหลดระเบียบการได้จากเว็บไซต์ https://application.fulbrightthai.org/ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 และสมัคร online ตามที่ระบุในระเบียบการได้จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.00 น.

[embeddoc url=”https://edu.cmru.ac.th/web/wp-content/uploads/2021/01/03942.pdf” download=”all” viewer=”google”]