เชิญชวนสถานศึกษา ร่วมศึกษาดูงานนิทรรศการ “Chiang Mai Art for Air”

ด้วยสภาลมหายใจเชียงใหม่ ได้ร่วมกับกลุ่มศิลปิน Art for Air “ศิลปินเพื่อลมหายใจ” เทศบาลนครเชียงใหม่ และหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ได้จัดแสดงงานศิลปะเพื่ออากาศและนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับฝุ่นควันและสภาวะโลกร้อนขึ้น ในระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2564 ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการและติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.artforair.org/

[embeddoc url=”https://edu.cmru.ac.th/web/wp-content/uploads/2021/01/03962.pdf” download=”all” viewer=”google”]