ประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ประจำปี 2564 ภายใต้ชื่อโครงการใหม่ “โครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy)”

 ธนาคารออมสิน ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ เข้าร่วมประกวดโครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy) เป็นกิจกรรมที่กำหนดให้ นิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ ร่วมคิดไอเดียสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าหรือบริการภายใต้หัวข้อที่ธนาคารกำหนด ร่วมส่งเข้าประกวด เพื่อรับทุนการศึกษาและต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นสินค้าหรือบริการได้จริง

📣📣ประกาศ📣📣มาแล้วจ้า!! โฉมใหม่ของกิจกรรมประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ประจำปี 2564 ภายใต้ชื่อโครงการใหม่ “โครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy)”
ธนาคารออมสิน ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ เข้าร่วมประกวดโครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy) เป็นกิจกรรมที่กำหนดให้ นิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ ร่วมคิดไอเดียสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าหรือบริการภายใต้หัวข้อที่ธนาคารกำหนด ร่วมส่งเข้าประกวด เพื่อรับทุนการศึกษาและต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นสินค้าหรือบริการได้จริง 🚀🚀
💰💰ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 4.5 ล้านบาท!! 💰💰🎯🎯สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมประกวดที่มี Idea ธุรกิจพร้อมเป็น Prototype ภายใต้โจทย์หัวข้อธุรกิจ ดังนี้
1. ธุรกิจนวัตกรรมทางการเงิน (Fin Tech)
2. ธุรกิจนวัตกรรมด้านสุขภาพ (Health Tech)
3. ธุรกิจนวัตกรรมด้านความเป็นอยู่ (Living Tech)
4. ธุรกิจขายสินค้า / บริการแบบออนไลน์ (Online E-Commerce)
5. ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (Agriculture Tech)
6. ธุรกิจนวัตกรรมด้านอาหาร (Food Tech)
7. ธุรกิจนวัตกรรมด้านการศึกษา (Education Tech)
8. ธุรกิจสืบทอดต่อยอดด้วยนวัตกรรม (Inherit Tech)

📍โดยสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 📍
🎯🎯กำหนดปิดรับสมัครในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564📝🎞ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ พร้อม Download เอกสารใบสมัครฯ และรายละเอียดเงื่อนไขกิจกรรมฯ ได้ทาง QR Code หรือตามลิงค์ด้านล่าง ⬇️⬇️แผ่นประชาสัมพันธ์https://drive.google.com/…/1tnMEA_5Q4aFHV3…/view…ใบสมัคร
https://forms.gle/J7H9hDMcfBDrGtE79Project Proposal
https://drive.google.com/…/1E45pxj6nKLhnhu6Pzdl…/view…upload file
https://forms.gle/YVAdm8VJLsSMMcCT6
———————————————
**หมายเหตุ : โครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy) เป็นเวทีการประกวดสำหรับสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ที่มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับทางธนาคารออมสินเท่านั้น

[embeddoc url=”https://edu.cmru.ac.th/web/wp-content/uploads/2021/01/031029.pdf” download=”all” viewer=”google”]