ทุนสำหรับอาจารย์สอนภาษาอังกฤษรุ่นหนุ่มสาว ประจำปีการศึกษา 2565-มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)

ด้วย มูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุน สำหรับอาจารย์สอนภาษาอังกฤษรุ่นหนุ่มสาว ประจำปีการศึกษา 2565 Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Fellowship Program ซึ่งเปิดโอกาสให้อาจารย์รุ่นหนุ่มสาวที่สอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยไปสอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา เพิ่มพูนโอกาสเสริมสร้างทักษะ ความรู้ และความคล่องแคล่วใน การใช้ภาษาอังกฤษ เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมและสังคมอเมริกัน ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

————————————————————————–
1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2. ไม่เคยศึกษาระดับปริญญาในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา
3. เป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชน
4. เป็นผู้มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี และไม่เกิน 35 ปี5. มีคะแนน TOEFL อย่างน้อย 79 (iBT) หรือ IELTS อย่างน้อย 6.0
————————————————————————–
โดยผู้สนใจสมัครกรุณาศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ https://www.fulbrightthai.org/thai-active-scholarship-program/fulbright-foreign-language-teaching-assistant-program-flta หมดเขตรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น. ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้โดยตรงต่อไป ตามเอกสารดังแนบ.

[embeddoc url=”https://edu.cmru.ac.th/web/wp-content/uploads/2021/01/031062.pdf” download=”all” viewer=”google”]