พิธีไหว้ครู ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 15 มีนาคม 2565 ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดพิธีไหว้ครู ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ ประจำปีการศึกษา 2564 ในการนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์อาวุโส ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรินทร์ ชาติพันธ์ อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ และนักศึกษาที่เข้าร่วมพิธี ซึ่งอาจารย์ผู้เข้าร่วมพิธีอาทิเช่น อาจารย์สุรศักดิ์ สิงห์สา หัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ อาจารย์ปริญญา สำราญบำรุง ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์โกวิท จอมคำและคณาจารย์ประจำภาควิชา ได้ให้โอวาทและผูกข้อมือ ตลอดจนแนะนำวิถีการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษา ให้มุ่งมั่นในการศึกษาจนจบหลักสูตรและออกไปปฏิบัติหน้าที่ครูต่อไปในอนาคต ภายหลังจากการไหว้ครูได้รับชมการแสดงจากนักศึกษา การจัดพิธีไหว้ครูประจำปีในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตเวียงบัว

ขอขอบคุณ ภาพ / ข้อมูล : อาจารย์โกวิท จอมคำ อาจาร์ประจำภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ
เรียบเรียง / ประชาสัมพันธ์ : นายปรัชญารัก เวียงสงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์