โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (รหัส 64)

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการปัจฉิมนิเทสนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (รหัส 64 ) โดยมี อาจารย์ปภัส ฉัตรยาลักษณ์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดพิธีปัจฉิมนิเทศ ซึ่งในการดำเนินโครงการในครั้งนี้มีวิทยากร บรรบายเกี่ยวกับขั้นตอนการขึ้นทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพครู จากคุรุสภา จากนั้นรับชมวิดีทัศน์ ชุด “ป.บัณฑิต 64 พิชิตฝัน” และการแสองของนักศึกษา จากนั้นประธานในพิธีได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ซึ่งภายหลังจากการรับโอวาทแล้วได้มีพิธีมอบเข็มให้แก่นักศึกษา ตลอดจนการกล่าวมุทิตาจิตแด่คณาจารย์ โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว

ในช่วงปี 2564 เป็นช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งถือเป็นอุปสรรคในด้านการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งนักศึกษาในรหัส 64 นี้ถือเป็นนักศึกษาที่ได้ฝ่าฟันวิกฤตตลอดจนศึกษา จนสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้คณะครุศาสตร์แสดงความยินดีและร่วมเป็นกำลังใจในการต่อสู้อุปสรรคต่อไป

ประชาสัมพันธ์ /เรียบเรียง : นายปรัชญารัก เวียงสงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์
ภาพ : Facebook Sirinnicha Punchaariyakun , Kovit Jomkham
ติดตามข้อมูล ข่าวสารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ที่
Facebook Fanpage : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Facebook Fanpage URL : https://www.facebook.com/educmru
Website : https://edu.cmru.ac.th/web/