บริษัทยูแทกซ์ เอฟ เอ็ม จำกัด (ลำพูน) เปิดรับสมัครพนักงาน

บริษัท ยูแทกซ์ เอฟ.เอ็ม จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมลำพูน ประเภทอุตสาหกรรมสิ่งทอ ผลิตชุดชั้นในสตรี เพื่อการส่งออกมีความประสงค์รับสมัครพนักงาน ผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดการรับสมัครได้

[embeddoc url=”https://edu.cmru.ac.th/web/wp-content/uploads/2021/01/03732.pdf” download=”all” viewer=”google”]