ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย-คลิปวีดีโอ ชิงเงิน 50,000 บาท

ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย-คลิปวีดีโอ “พลังผู้สูงวัย รวมใจลูกหลาน นำไทยพ้นโควิด โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ ในหัวข้อ  “พลังผู้สูงวัย  รวมใจลูกหลาน  นำไทยพ้นโควิด”  เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ  ประจำปี 2564  เพื่อรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุและครอบครัว  แม้จะอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

[embeddoc url=”https://edu.cmru.ac.th/web/wp-content/uploads/2021/01/03737.pdf” download=”all” viewer=”google”]