ไฟล์พื้นหลังสำหรับใช้ในการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom และ Microsoft Team

หากท่านต้องการใช้ไฟล์ภาพใดเป็นพื้นหลังสามารถบันทึกไฟล์ด้านล่างนี้ไปใช้งานในระบบ Zoom ได้