รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ จำนวนทั้งสิ้น ๑๗ อัตรา

Read more

บริษัทยูแทกซ์ เอฟ เอ็ม จำกัด (ลำพูน) เปิดรับสมัครพนักงาน

บริษัท ยูแทกซ์ เอฟ.เอ็ม จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมลำพูน ประเภทอุตสาหกรรมสิ่งทอ ผลิตชุดชั้นในสตรี เพื่อการส่งออกมีความประสงค์รับสมัครพนักงาน ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้าย ผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดการรับสมัครได้

Read more

โรงเรียนมงคลวิทยารับสมัครครูเพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียน

โรงเรียนมงคลวิทยา จังหวัดลำพูน มีความประสงค์จะรับสมัครครูอัตราจ้าง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน ตามรายละเอียดเอกสารแนบ

Read more

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Read more