ภาคจิตวิทยา ถวายเทียนจำนำเข้าพรรษาประจำปี 2565

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นักศึกษาภาควิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยได้เข้าถวายเทียนจำนำเข้าพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดหนองปันเจียง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้พระสงฆ์จุดบูชาพระรัตนตรัย เป็นเวลา ๓ เดือน สมัยก่อนเทียนพรรษามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะพระสงฆ์ต้องใช้จุดให้แสงสว่างในการศึกษาพระธรรมวินัย แต่ในปัจจุบันเทียนพรรษาอาจไม่มีความจำเป็นเนื่องจากมีไฟฟ้าใช้แต่ยังถือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมา การถวายเทียนจำนำพรรษาเป็นการถวายเทียนเข้าพรรษาของประชาชนล้านนาไทย มีวิวัฒนาการมาเป็นลำดับ จากการนำรังผึ้งมาต้มเอาขี้ผึ้งไปฟั่น ด้วยวิธีการหล่อจากนั้นไปถวายพระภิกษุ เอาเทียนเล่มเล็กๆ หลายๆ เล่ม มามัดรวมกันเป็นลำต้นคล้ายกับ ต้นกล้วย หรือลำไม้ไผ่ แล้วนำไปติดกับฐาน …