Previous
Next

สารประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์

การประชุมและทดสอบระบบเพื่อเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม Pre-University นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 รหัส 64

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและทดสอบระบบการจัดงาน Pre-University นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 รหัส 64 ณ ห้องประชุมพวงคราม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อ่านต่อ »

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์คณะครุศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ การพัฒนาและแนวทางการปฏิบัติของคณะครุศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นที่ ห้องประชุมชั้น 2 โรงแรมวินทรี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ »

การประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 5 : การออกแบบตราสัญลักษณ์สําหรับการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปี พ.ศ. 2565​

กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเยาวชนไทย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 5 : การออกแบบตราสัญลักษณ์สําหรับการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปี พ.ศ. 2565​ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 450,000 บาท

อ่านต่อ »

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันเสาร์ ที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564

8.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น. ปฐมนิเทศในระบบออนไลน์ Zoom Meeting
13.00 – 16.00 น. นักศึกษา 6 หมู่เรียน พบอาจารย์ที่ปรึกษา
– รับคำแนะนำด้านการเรียน และการสมดุลชีวิตการเรียนกับการทำงาน
หมู่เรียน ป64.01
หมู่เรียน ป64.02
หมู่เรียน ป64.03
หมู่เรียน ป64.04
หมู่เรียน ป64.05
หมู่เรียน ป64.06

อ่านต่อ »
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on email
Email
Share on twitter
Twitter

ปฏิทินประชุมออนไลน์คณะครุศาสตร์

  • Timezone UTC+7
  • Speaker
  • Address

ลิงค์ระบบ งาน อื่นที่เกี่ยวข้อง