การรับสมัครอาสาสมัครไปปฏิบัติงานต่างประเทศ ภายใต้โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friend from Thailand – FFT) ประจำปี ๒๕๖๔

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ จะทำการคัดเลือกอาสาสมัครไปปฏิบัติงานภายใต้โครงการอาสาภายใต้โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friend from Thailand – FFT) ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒ คน สาขาการพัฒนาการท่องเที่ยว (ด้านพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชน / พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน / การท่องเที่ยวชุมชน) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตามข้อมูลด้านล่าง

สมัคร_FFT2
เอกสารประกอบ
1. ประกาศรับสมัคร_FFT_2564.pdf
2. เอกสารแนบ1_ตำแหน่งอาสาสมัครนอกโครงการ.pdf
3. เอกสารแนบ2_ตำแหน่งอาสาสมัครภายใต้โครงการ.pdf
4. ใบสมัครFFT64(Th).pdf