การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปี 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สามารถเข้าสมัครผ่านเว็บไซต์ : https://grad.cmru.ac.th/tp/

ตั้งแต่วันนี้ – 21 เมษายน 2566

ติดตามข้อมูล ข่าวสารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ที่
Facebook Fanpage : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Facebook Fanpage URL : https://www.facebook.com/educmru
Website : https://edu.cmru.ac.th/web/