ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)


ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565
(เพิ่มเติม)
ผู้ขาดคุณสมบัติไม่สามารถเข้าสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ได้

รายชื่อห้องสอบสำหรับผู้สิทธิ์สอบ คลิ๊กที่นี่

ตรวจสอบรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ คลิ๊กที่นี่

ให้ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เข้ากลุ่มไลน์ ตาม QR Code และ Linkลงทะเบียนแจ้งข้อมูลสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่วันที่ 5 – 13 พฤษภาคม 2565 เท่านั้่น


กลุ่มไลน์ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
รายเอียดห้องสอบและแจ้งข้อมูลสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ คลิ๊กที่นี่
หรือ URL : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiZJyz8hmTFMyI04gAlAZZVqb7vGJPUpVDiJjawyZQl_U6jA/viewform

ติดตามข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ คณะครุศาสตร์ : https://edu.cmru.ac.th/ และ Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/educmru

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่
ผศ.ดร.สิรินทร์นิชา ปัญจอริยะกุล 097-9256351
คุณสมเด็จ ภิมายกุล 084-0469024

Link ที่เกี่ยวข้อง
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565
รายเอียดห้องสอบและแจ้งข้อมูลสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ คลิ๊กที่นี่