ภาคจิตวิทยา ถวายเทียนจำนำเข้าพรรษาประจำปี 2565

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นักศึกษาภาควิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยได้เข้าถวายเทียนจำนำเข้าพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดหนองปันเจียง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้พระสงฆ์จุดบูชาพระรัตนตรัย เป็นเวลา ๓ เดือน สมัยก่อนเทียนพรรษามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะพระสงฆ์ต้องใช้จุดให้แสงสว่างในการศึกษาพระธรรมวินัย แต่ในปัจจุบันเทียนพรรษาอาจไม่มีความจำเป็นเนื่องจากมีไฟฟ้าใช้แต่ยังถือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมา

การถวายเทียนจำนำพรรษาเป็นการถวายเทียนเข้าพรรษาของประชาชนล้านนาไทย มีวิวัฒนาการมาเป็นลำดับ จากการนำรังผึ้งมาต้มเอาขี้ผึ้งไปฟั่น ด้วยวิธีการหล่อจากนั้นไปถวายพระภิกษุ เอาเทียนเล่มเล็กๆ หลายๆ เล่ม มามัดรวมกันเป็นลำต้นคล้ายกับ ต้นกล้วย หรือลำไม้ไผ่ แล้วนำไปติดกับฐาน ซึ่งการมัดรวมกันแบบนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่นิยมเรียกว่า “ต้นเทียน” หรือ”ต้นเทียนพรรษา” นิยมทำกันมาช้านานแล้ว เรียกว่าถวาย “ผะติ๊ดเทียนไฟ” แต่ทำถวายกันเป็นส่วนตัว พอถึงเวลาก็พาลูกหลานภายในครอบครัวไปถวาย ไม่ได้ทำกันเอิกเกริกเป็นส่วนรวม ดังเช่นที่ทำกันในภาคเหนือ ภายหลังจากการประกอบพิธีถวายเทียนแล้ว นักศึกษาได้ร่วมพัฒนา ทำความสะอาดสถานที่ วิหารและห้องน้ำ ซึ่งถือเป็นอานิสงน์ในการบำรุงพระพุทธศาสนา

เรียบเรียง /ประชาสัมพันธ์ : นายปรัชญารัก เวียงสงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์
ติดตามข้อมูล ข่าวสารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ที่

Facebook Fanpage : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Facebook Fanpage URL : https://www.facebook.com/educmru
Website : https://edu.cmru.ac.th/