โครงการสืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ สืบสานประเพณี ร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดหนองปันเจียง อ.แม่ริม

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการสืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และตัวแทนนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 20 สาขาวิชา เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดหนองปันเจียง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ขอขอบคุณ ภาพกิจกรรมจาก : สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/10PyBwYSh0BsqG9HltsFq3uhS1hsw8-a7?fbclid=IwAR3ckXyvRY-LxyfYDrT5BKH9fITvB5Net1-7Lh18X8ZnyyjeCARKluy8EhY

ประชาสัมพันธ์ : นายปรัชญารัก เวียงสงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์
ติดตามข้อมูล ข่าวสารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ที่

Facebook Fanpage : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Facebook Fanpage URL : https://www.facebook.com/educmru
Website : https://edu.cmru.ac.th/