ยินดีต้อนรับ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธาน พร้อมทีมบริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงาน ต้อนรับ อาจารย์ ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ ทีมบริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 27 ท่าน จาก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพื่้นที่การจัดการเรียนการสอน พร้อมกันนี้ยังได้แลกเปลียนเรียนรู้ด้านการจัดการบริหารคณะ การจัดการด้านหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อเป็นประสบการณ์และแนวทางการนำไปพัฒนาต่อไป ทั้งนี้คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต้องขอขอบคุณ ที่ได้ให้เกียรติมาศึกษาดูงานตลอดจนแนวทางและข้อมูลที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้

ประชาสัมพันธ์ /เรียบเรียง/ภาพ : นายปรัชญารัก เวียงสงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์
ติดตามข้อมูล ข่าวสารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ที่
Facebook Fanpage : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Facebook Fanpage URL : https://www.facebook.com/educmru
Website : https://edu.cmru.ac.th/web/