การประชุมเชิงวิชาการ หัวข้อ”การขับเคลื่อนพหุวิทยาการ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 1
หัวข้อการบรรยาย”การขับเคลื่อนพหุวิทยาการ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
รูปแบบออนไลน์ด้วยระบบ ZOOM Online (สามารถร่วมรับฟังได้ฟรี)
วันที่ 9-10 กันยายน 2564
เอกสารข้อมูล และ รายละเอียดเพิ่มเติม https://drive.google.com/…/1MLCDb0s6WlJWe9pJowz9B5YRPQj…
แบบฟอร์มส่งบทความเพื่อร่วมการประชุม
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfBk0FUjilwjd…/viewform
สาบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 065-9541745, 089-8352237
ติดต่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร. 053-885700, 053-885709

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และข้อความ