ผู้บริหารร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดอธิรรม อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์

วันที่ 17 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้แทนอธิการบดี หัวหน้าภาควิชา ตัวแทนคณาจารย์ ตัวแทนบุคลากรเจ้าหน้าที่ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมงานฌาปนกิจศพวางพวงหรีด คุณแม่สมเกียรติ สำราญบำรุง คุณแม่ของอาจารย์ปริญญา สำราญบำรุง ผู้ช่วยคณบดี คณะครุศาสตร์ ณ วัดอัมพวัน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียคุณแม่ของอาจารย์ปริญญา สำราญบำรุง

ติดตามข้อมูล ข่าวสารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ที่
Facebook Fanpage : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Facebook Fanpage URL : https://www.facebook.com/educmru
Website : https://edu.cmru.ac.th/web/