มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์     จำนวน  40  อัตรา

2. สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป     จำนวน  36  อัตรา

(ดูรายละเอียดตำแหน่งงานที่ไฟล์ประกาศด้านล่าง)


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม ถึง วันที่ 5 มีนาคม 2564 สมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยส่งไปที่ฝ่ายวิเคราะห์งานบุคคล มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เลขที่ 248 ม.1 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ www.mbu.ac.th 

[embeddoc url=”https://edu.cmru.ac.th/web/wp-content/uploads/2021/01/02365.pdf” download=”all” viewer=”google”] [embeddoc url=”https://job.ocsc.go.th/images/Job/637469220381115832.pdf” download=”all” viewer=”google”]