ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13

โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564:
“Humanities and Social Sciences in Face of Concurrent Disruptions”The 13th International Conference on Humanities and Social Sciences (13th# ICHISS): “Humanities and Social Sciences in Face of Concurrent Disruptions”
——————————————

Humanities and Social Sciences in Face of Concurrent Disruptions by Assoc. Prof. Wan Norhasniah Wan Husin Ph.D. National Defence University of Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia
——————————————

หัวข้อ “Humanities and Social Sciences in Face of Concurrent Disruptions”วันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2564ณ การประชุมวิชาการผ่านระบบออนไลน์ Zoom MeetingDeadline submission: 17 มีนาคม 2564Website: http://www.iw2.libarts.psu.ac.th/registration/index.php
=========================

กลุ่มสาขาที่เปิดรับ (Subthemes):
1. Language and language education
1.1 First and second language acquisition
1.2 Language professional development
1.3 Language teaching and learning
1.4 Language education
1.5 Literature, linguistics, and discourse analysis
———
2. Cultural studies
2.1 Cultural wisdom
2.2 Cultural identity
2.3 Creative culture
2.4 Cultural tourism
———
3. Social sciences
3.1 Business Management, Economy and Entrepreneurship
3.2 Community studies
3.3 Defence and Security
3.4 Gender studies
3.5 Human and social development
3.6 Media and Communications
3.7 Psychology
3.8 Religion, Law and Human Rights
3.9 Sociology
3.10 Supply Chain Logistics and Transport
3.11 Tourism management
=========================

ติดต่อสอบถาม:งานวิจัยและวารสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Ms. Suchada Kongsawat [นางสาวสุชาดา กองสวัสดิ์]
หมายเลขโทรศัพท์: 074-286675
E-mail: libarts.conference@gmail.com

[embeddoc url=”https://edu.cmru.ac.th/web/wp-content/uploads/2021/01/02382.pdf” download=”all” viewer=”google”]